Dumni! Nasze profesjonalne torby medyczne w jednostkach OSP z dofinansowania Ministra Sprawiedliwości